top of page

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców

„ŻYCIE PRAWNE: OBECNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU”

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców

„ŻYCIE PRAWNE: OBECNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU”

27 marca 2020 r

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. ХVІІI Міжнар. наук.- практ. конф. молодих учених (21 квіт. 2023 р.) / уклад. І. В. Корінецька, В. П. Слободян. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 268 с.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców

„ŻYCIE PRAWNE: OBECNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU”

27 marca 2020 r

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (25 берез. 2021 р.) / уклад. В. І. Пальонка, Т. С. Лукановська – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 364 с.

bottom of page