top of page

ЛЕВЧУК Володимир Костянтинович

ЛЕВЧУК Володимир Костянтинович
Google Scholar
Дата початку навчання
Форма навчання
e-mail

2023-04-01

денна

Науковий керівник

Андрусяк Ганна Миколаївна

ЛЕВЧУК Володимир Костянтинович
Тема дисертаційного дослідження:

Забезпечення принципу доступу до правосуддя на стадії досудового розслідування

Наукова діяльність здобувача

Тези конференцій

  1. ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНОЇ У КПК УКРАЇНИ МОЖЛИВОСТІ БРАТИ УЧАСТЬ У СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПОЗА МЕЖАМИ ПРИМІЩЕННЯ СУДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЛАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. ХVІІI Міжнар. наук.- практ. конф. молодих учених (21 квіт. 2023 р.) / уклад. І. В. Корінецька, В. П. Слободян. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. ‒ 276 с.

  2. УСУНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КПК УКРАЇНИ, ЯКІ НАДАЮТЬ НЕДОБРОСОВІСНУ ПЕРЕВАГУ ОРГАНАМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XХ Міжнар. наук.- практ. конф., Луцьк, 15-16 вересня 2023 р. / Уклад. Джурак Л. М. – Луцьк: «Завжди Поруч», 2023. – 176 с.

  3.  ПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКА АРЕШТОВАНОГО МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 8 груд. 2023 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023.

bottom of page