Міжнародна науково-практична конференція молодих учених

​“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

ХV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

27 березня 2020 р.

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

ХIV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

2019 р.

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14 груд. 2018 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 8,10 Мб.

ISBN 978-966-940-208-0

ХIII Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

2018 р.

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14 груд. 2018 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 8,10 Мб.

ISBN 978-966-940-208-0

ХII Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

2017 р.

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14 груд. 2018 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 8,10 Мб.

ISBN 978-966-940-208-0

ХI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

2016 р.

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14 груд. 2018 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 8,10 Мб.

ISBN 978-966-940-208-0

Х Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених

“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

27 березня 2015 р.

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14 груд. 2018 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 8,10 Мб.

ISBN 978-966-940-208-0

+38(0332)24 04 11

©2019 Юридичний факультет Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.