+38(0332)24 04 11

©2019 Юридичний факультет Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

Сертифікати про акредитацію

bak-2016.jpg

Сертифікат про акредитацію за рівнем БАКАЛАВР

Mag-2017.jpg
Mag-2019.jpg

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ)

РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ