+38(0332)24 04 11

©2019 Юридичний факультет Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
081 ПРАВО

Ваш доступ до правничих професій

БАКАЛАВРАТ:
денна форма навчання
Ліцензція: 100 місць
Бюджет

Signing a Contract