top of page

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ІСПИТІВ МАЙБУТНІМ МАГІСТРАМ-ПРАВНИКАМ?

Для вступу до магістратури за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2022 році передбачено проведення  магістерського комплексного тесту.

Відповідно до загальної характеристики магістерського комплексного тесту випробування міститиме два блоки завдань: з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та права. 

Тестові завдання МКТ блоку з іноземної мови відповідатимуть змісту Програми ЄВІ, блоку з права – Програми предметного тесту з права та міжнародного права.

Загальна кількість завдань МКТ – 80, на виконання яких буде відведено  120 хвилин.

Завдання будуть оцінені відповідно до схем нарахування балів. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат.

Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100–200 балів. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200 подано у додатку 6 до Порядку. Так, аби отримати 100 балів, достатньо набрати хоча б по одному тестовому балу за виконання кожного блоку.

vstup-do-magistratury-711x400.jpg

БЛОК МКТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Блок МКТ з іноземної мови (англійської, німецької, іспанської) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Усього буде 30 завдань, з-поміж яких:

  • 6 завдань на встановлення відповідності (буде запропоновано дібрати заголовки до текстів/частин текстів з наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);

  • 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

  • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті (буде запропоновано доповнити речення в тексті словосполученнями/ словами з наведених варіантів).

Завдання з іноземної мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті. Отже, за виконання завдань блоку МКТ з іноземної мови можна отримати від  0 до 30 балів.

Блок МКТ з французької мови передбачає виконання 30 завдань з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів, за правильне виконання яких можна отримати від  0 до 30 балів, тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь.

БЛОК МКТ З ПРАВА

Зміст блоку визначено Програмою предметного тесту з права та міжнародного права, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 року № 107.

Загальна кількість завдань блоку – 50. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши завдання блоку, – 50 балів.

Відповідно до програми, блок включає завдання на перевірку знань з
наступних дисциплін:
– Конституційне право України – 6 завдань;
– Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні – 6 завдань;
– Цивільне право України – 7 завдань;
– Цивільне процесуальне право України – 6 завдань;
– Кримінальне право України – 7 завдань;
– Кримінальне процесуальне право України – 6 завдань;
– Міжнародне публічне право – 6 завдань;
– Міжнародний захист з прав людини – 6 завдань.

Робоча група  із підготовлення МКТ при Міністерстві освіти і науки України (право), а також фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (іноземні мови)  розробили демонстраційні варіанти тесту. Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання МКТ у спеціальному онлайн-середовищі. Зважте на те, що блок завдань з права та міжнародного права однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором: 

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 120 хвилин за комп’ютером –  завантажте файл із демонстраційним варіантом МКТ, вибравши ту чи ту іноземну мову, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними. 

bottom of page