• Юридичний Факультет

Презентація монографії Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні

На юридичному факультеті ВНУ імені Лесі Українки відбулась презентація колективної монографії Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні за загальною редакцією А. Б. Гриняка, О. О. Кота, М. Д. Пленюк підготовлена на базі Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака Національної Акакдемії Правових Наук України.


Автором одного з підрозділів монографії виступив Демчук Антон Михайлович, декан юридичного факультету ВНУ ім. Лесі УкраїнкиМонографія присвячена аналізу шляхів оновлення договірного законодавства України, дослідженню новітніх змін у механізмі договірного регулювання не лише з огляду на феномен договору, його свободу, дотримання правових принципів, а й на новітні розуміння свободи форми договору, елементів регулювання договірних відносин, його стадій тощо. Подано аналіз феномену договору як акту саморегулювання в приватноправових відносинах. Особливу увагу приділено новітнім змінам договірного регулювання. Охарактеризовано особливості договірного режиму в різних сферах приватноправових відносин. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.


Книга адресована науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам, суддям, адвокатам, нотаріусам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями договірного регулювання приватноправових відносин в Україні.

106 перегляд0 коментар

+38(0332)24 04 11

©2018-2021 Юридичний факультет Волинський національний університет імені Лесі Українки.