• Юридичний Факультет

Презентація посібника з основ юридичної клінічної практики «Правнича клінічна освіта в Україні»

Вийшов з друку перший в Україні фундаментальний посібник з основ юридичної клінічної практики «Правнича клінічна освіта в Україні» за загальною редакцією В.М.Сущенка.Одним із авторів посібника є керівник юридичної клініки «Ad Astra» ВНУ імені Лесі Українки Віталій Єлов.


Навчальний посібник узагальнює історію створення та розбудови у світі та в Україні клінічної освіти студентів-правників як ефективної форми і методу їх практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності.


Посібник містить методичні рекомендації щодо організації діяльності університетських правничих клінік у сфері надання безоплатної правничої допомоги та просвітництва з підвищення рівня правової культури населення.


Посібник допоможе майбутнім правникам опануватита покращити необхідні для правничої професії навички, зокрема: розуміння особливої ролі правників у суспільстві та цінностей правничої професії, застосування на практиці етичних норм поведінки правника, розуміння психологічних аспектів роботи з різними видами клієнтів, інтерв’ювання та консультування клієнтів, представництво їх інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, складання процесуальних документів, альтернативні способи вирішення спорів, тощо.

33 перегляд0 коментар

+38(0332)24 04 11

©2018-2021 Юридичний факультет Волинський національний університет імені Лесі Українки.