Стандарти вищої освіти 081 Право

kimberly_farmer_luaakcuanvi_unsplash.jpg

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

books-1845614_1280.jpg

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

ПРОЄКТ

+38(0332)24 04 11

©2019 Юридичний факультет Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.